Kdy potřebujete odhad

 • při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti
 • při darování
 • při dědickém řízení
 • při úvěrovém řízení
 • oceňování věcných břemen (doživotní užívání nemovitosti při převodu z rodičů na děti apod.)
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • pro výkon exekuce
 • získání hypotéky
 • pojištění nemovitosti
 • stanovení výše nájemného