.

Ocenění pozemku, lesa a zahrady

 • zjistěte pohodlně cenu pozemku díky našemu ocenění
 • jsem schopen připravit ocenění pozemku přes internet díky propracovanému systému Znalecký posudek pozemku, lesa, zahrady a věcných břemen

 • Příprava znaleckých posudků pozemků pro úřední účely tvoří velkou část náplně mé práce. Nejčastěji připravuji posudky pro Finanční úřad, samozřejmě však jsou posudky určené i pro další instituce -  vybrané banky a další
 • znalecký posudek pozemku připravuji zejména pro účely:
  • výpočet daňové povinnosti při prodeji pozemku
  • v rámci dědického řízení pro notáře
  • příprava podkladů pro určení daně darovací
  • rozvodového řízení - rozdělení společného jmění manželů
  • na žádost exekutorských úřadů a správců konkurzní podstaty
  • k určení ceny zástavy při vyřizování hypoték u bank
Cena:    Cena v závislosti na charakteru nemovitosti a obtížnosti vypracování odhadu 1.000,- Kč do 1.500,- Kč