byt

Ocenění bytu

 • díky tomuto typu ocenění zjistíte současnou cenu vašeho bytu
 •  ocenění bytu využijete nejen před jeho koupí nebo prodejem
 • zadáte popis bytové jednotky
 • ocenění bytů provádím po celé ČR


Znalecký posudek bytu

 • zpracovávám posudky pro úřady, zejména pak Finanční úřad. Dále pak pro  obchodní společnosti a pro další účely.
 • znalecký posudek bytu slouží nejčastěji pro:
  • stanovení daně z převodu bytu
  • stanovení daně dědické nebo darovací
  • vklad bytu do majetku obchodních společností
  • potřeby restitucí
  • vypořádaní SJM (Společné jmění manželů)
  • exekutorské úřady a správce konkurzních podstat
  • určení obvyklého nájemného daného bytu
Cena: Cena v závislosti na charakteru nemovitosti a  otížnosti vypracování odhadu od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč